RODO zabrania korzystania z Facebooka przy rekrutacji. Pracodawca nie ma prawa zbierać informacji z portali społecznościowych ani od poprzedniego pracodawcy

UODO uznał, że RODO zabrania korzystania z Facebooka przy rekrutacji. Pracodawca nie ma prawa żądać żadnych innych informacji ponad te, które są niezbędne w procesie rekrutacji. Dane z serwisów społecznościowych, ale również od poprzednich pracodawców, mogą nie tylko doprowadzić do dyskryminacji kandydata, ale również wykraczają po za niezbędne w procesie rekrutacji informacje. Ich zbieranie stoi zatem w sprzeczności z przepisami o RODO.

UODO wydał poradnik dla pracodawców

UODO wydał właśnie nową publikację, pt.:  ?Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców?. Zgodnie z tytułem, wydawnictwo artykułuje w jaki sposób oraz w jakim zakresie powinny być przetwarzane dane osobowe pracowników przedsiębiorstwa. Zawiera również wskazówki dotyczące potencjalnych kandydatów, biorących udział w rekrutacji. Oprócz omówienia zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób zatrudnionych na umowę o pracę, poradnik daje również wskazówki dotyczące zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych. więcej>>>

Jaka będzie przyszłość Twojej firmy z systemem enova365?

Więcej informacji o systemie enova365 na stronie internetowej producenta www.enova.pl