Ustawa o zamówieniach prawie gotowa - koncyliacje we wszystkich przetargach

Sejmowa komisja do spraw deregulacji skończyła prace nad liczącymi ponad 700 artykułów dwoma projektami dotyczącymi przetargów. Jeden to nowe prawo zamówień publicznych, drugi to przepisy je wprowadzające. Do obu będą poprawki, a jedna z nich proponuje wprowadzenie postępowania koncyliacyjnego dla wszystkich zamówień.

Posłom z sejmowej komisji do spraw deregulacji wystarczyły dwa posiedzenia, by omówić te dwa projekty. Podczas pierwszego czytania i prac w komisji w sumie zgłoszono 29 poprawek, w tym 26 do projektu nowego prawa zamówień.

Większość porządkowych, choć jest jedna merytoryczna, która rozszerza postępowanie koncyliacyjne na wszystkie zamówienia. Tak naprawdę jednak znaczenie mają wnioski zgłoszone przez stronę społeczną. Nie zostały w komisji przeanalizowane, by nie opóźniać prac. Dotyczą przepisów przejściowych oraz wprowadzenia kryteriów oceny, czy cena jest rażąco niska. Jeśli posłowie i resort przedsiębiorczości uznają, że warto je uwzględnić, zostaną zgłoszone w drugim czytaniu. Nawet wówczas możliwe jeszcze będzie uchwalenie nowych przepisów w tej kadencji.

Czytaj więcej o nowym prawie zamówień publicznych >>

 

Problem rażąco niskiej ceny i minimalnego wynagrodzenia

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele NSZZ Solidarność postulowali, by nowe prawo obligowało do sprawdzania, czy oferta z rażąco niską ceną respektuje prawo pracy, a przede wszystkim przepisy o minimalnym wynagrodzeniu. ? To ważne nie tylko dla pracowników, ale też dla przedsiębiorców, bo wyrównuje szanse na rynku ? podkreślał Henryk Nakonieczny z NSZZ Solidarność.

Natomiast Jarosław Jerzykowski, radca prawny reprezentujący Izbę Gospodarczą ?Wodociągi Polskie? uważa, że kwestie zasad zatrudnienia powinno się badać nie tylko w odniesieniu do płacy minimalnej, ale także rynku. - Obecnie płaca inżyniera, projektanta, kierownika budowy to kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy. Zamawiający powinien być zobligowany do sprawdzenia, czy oferta z najniższą ceną przewiduje rynkowe i zgodne z prawem pracy warunki zatrudnienia ? podkreśla. Co zrobią posłowie i rząd? Nie wiadomo, ale podkreślają, że analizują sprawę.  więcej+źódło>>>

Jaka będzie przyszłość Twojej firmy z systemem enova365?

Więcej informacji o systemie enova365 na stronie internetowej producenta www.enova.pl