Zwolnienie w PIT także dla młodych obcokrajowców

Nowa ulga dla młodych do ukończenia 26. roku życia ma zastosowanie do rezydentów i nierezydentów ? potwierdziło nam Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że zwolnienie z PIT będzie przysługiwało także obcokrajowcom. Zdaniem niektórych ekspertów, nowe przepisy mogą pozbawić zatrudnienia wielu polskich pracowników.

Chodzi o obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby do ukończenia 26. roku życia mogą zarobić bez podatku do 85 528 zł rocznie, czyli tyle, ile wynosi próg podatkowy dla reszty podatników. W tym roku limit zwolnienia jest proporcjonalnie niższy i wynosi  35 636,67 złotych. Co ważne, zwolnione z podatku są tylko dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia.     

Zobacz również: Dochody młodych już bez podatku >>

Beneficjenci ulgi - pytanie do MF

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów o to, do kogo konkretnie adresowane jest to rozwiązanie - czy tylko do rezydentów (czyli osób mieszkających w Polsce, posiadających tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych i przebywających w kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, płacących podatki od całości uzyskiwanych dochodów/przychodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł), czy także do nierezydentów. Za takich, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PIT, uważane są osoby, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania. Osoby te płacą podatki w Polsce  tylko od dochodów (przychodów) tu osiąganych. więcej+źródło>>>

Jaka będzie przyszłość Twojej firmy z systemem enova365?

Więcej informacji o systemie enova365 na stronie internetowej producenta www.enova.pl