E-teczki pracownicze

Od 1 stycznia 2019 r. nie będzie już wymagane prowadzenie papierowej teczki akt osobowych pracownika.

Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej pozwala na obniżenie kosztów związanych z przetrzymywaniem dokumentacji w tradycyjnych magazynach.

Dzięki technologii OCR sprawnie przeniesiesz wszystkie akta pracownicze do nowego cyfrowego archiwum. więcej>>>

Jaka będzie przyszłość Twojej firmy z systemem enova365?

Więcej informacji o systemie enova365 na stronie internetowej producenta www.enova.pl