Zalety systemu enova365


Funkcjonalny

System enova365 z łatwością dostosowuje się do struktury firmy. Dzięki wersjom o różnej funkcjonalności nie trzeba kupować nic na wyrost. Kiedy firma się rozwija ? system enova365 rośnie razem z nią. Rozszerzenie funkcjonalności jest dostępne od ręki.


Mobilny

enova365 to jedyny wielo-interfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, logiki biznesowej pozostaje taki sam. Użytkownik może dowolnie wybrać sposób korzystania z systemu według swoich potrzeb. Mamy do dyspozycji interfejs: okienkowy, przeglądarkowy, dotykowy (wkrótce również komórkowy).


Modułowy

System enova365 buduje się z modułów, obsługujących poszczególne działy firmy, określając liczbę potrzebnych stanowisk dla użytkowników. Moduły te oczywiście dobierane są z uwzględnieniem potrzeb funkcjonalnych.


Skalowalny

W miarę rozwoju Twojego przedsiębiorstwa aplikację łatwo rozszerzyć o dodatkowe moduły lub przechodząc na wyższy poziom funkcjonalności. Moduły są wybierane spośród trzech wariantów funkcjonalnych. Platynowy dla firm dużych, złoty dla średnich oraz srebrny? idealny w początkowej fazie rozwoju firmy.


Zawsze aktualny

System enova365 jest zawsze na bieżąco ze sprawdzonymi trendami w danych obszarach biznesowych oraz przede wszystkim zgodny z polskim prawem.


Personalizowalny

System ten dzięki dużym możliwościom konfiguracji jest w stanie dopasować się do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników. enova365 działa w firmach handlowych, produkcyjnych, transportowych, usługowych, sprawdza się w administracji i użyteczności publicznej, a także outsourcingu.


Inteligentny

enova365 to nie tylko system do obsługi procesów biznesowych i wspomagania operacji zachodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki połączeniu wszystkich obszarów firmy, to również potężna baza wiedzy do podejmowania strategicznych decyzji.

Cechy enova365

Kadry i Płace

Zobacz film jak enova365 wspiera HR

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.


Spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.


W procesach kadrowo-płacowych firmy, szczególnie przy dużej liczbie pracowników, znaczenie ma szybkość wprowadzania danych i dostęp do nich. Odpowiednio zaprojektowany i skonfigurowany system, to duże oszczędności czasu i sprawne działanie tej ważnej komórki.


Jego przewagą jest bieżąca aktualizacja zgodnie ze zmieniającymi się przepisami polskiego prawa oraz duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur.

Księgowość

System enova365, to nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala odpowiednio ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje podatkowe oraz sprawozdania bieżące i okresowe.


Dzięki sprawnej i kompleksowej kontroli działalności przedsiębiorstwa masz możliwość szybkiej analizy kondycji finansowej firmy.


enova365 usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca oraz roku obrachunkowego. Oprócz podstawowych funkcji systemu księgowego, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych (enova365 Księga Handlowa). Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy (enova365 Księga Inwentarzowa) oraz księgowość w uproszczonej formie (enova365 Księga Podatkowa).


enova365 Księgowość jest wykorzystywana m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Zobacz film - Modele danych finansowo - księgowych

Handel

Zobacz jak enova365 wspiera procesy handlowe w Twojej firmie

System enova365 zapewnia obsługę firm o różnych profilach działalności w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi gospodarki magazynowej.


Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, ewidencję towarów i ich cen, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.


Moduł zawiera Ewidencję Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także Ewidencję Dokumentów i Rejestr VAT.


W standardzie dostępny jest również zbiór podstawowych raportów i analiz. Zaawansowane raportowanie umożliwia moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe.


Każde przedsiębiorstwo obsługuje wiele typów zdarzeń gospodarczych, realizując różnorodne działania. Oprogramowanie, którego używa, musi sprostać tym zadaniom (ofertowanie, zamówienia, kontrola zapasów, zakupy, sprzedaż, przepływ informacji, windykacje, kontrola środków finansowych, analiza wyników, itd.). Moduł Handel systemu enova365 z racji dużych możliwości konfiguracyjnych wesprze Państwa przedsiębiorstwo w obsłudze tych.

CRM

Moduł enova365 CRM wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu relacji z klientami.


Dzięki swojej elastycznej budowie może być wykorzystywany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże.


Oprócz rozwiązań najbardziej typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, enova365 pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej specyficznego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala również na definiowanie własnych rodzajów zdarzeń, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie zachowania programu do potrzeb firmy.


Moduł enova365 CRM usprawnia procesy firmy w tych obszarach, gdzie interakcja z klientem jest kluczowa do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Pozwala pracować w oparciu o zadania i zdarzenia, budować kampanie i planować projekty, wysyłać mailingi. Rezerwuj pomieszczenia, urządzenia i czas pracy. Wszystko z Twojego systemu.

Zobacz film - Modele danych CRM i projektów!

Workflow

enova365 Workflow

Moduł enova365 Workflow umożliwia koordynowanie złożonych procesów realizowanych w systemie przez grupę ludzi pracujących w?różnych działach przedsiębiorstwa.


Wchodzi w?skład zintegrowanego oprogramowania enova365 ERP/CRM, dzięki intuicyjnemu środowisku pracy i?możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala organizować i?automatyzować pracę wielu osób w?ramach procesów.


Organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych w poszczególnych modułach enova365, w?których dokumenty, informacje lub zadania są?przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych.

Business Intelligence

Business Intelligence w enova365 umożliwia przekształcenie danych w odpowiednią wiedzę, dzięki której możemy optymalizować procesy biznesowe oraz zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstwa.


Pierwsze na rynku narzędzie BI zoptymalizowane z myślą o użytkowniku końcowym, które zapewnia dostęp do danych bez konieczności tworzenia skomplikowanych analiz.


To doskonałe źródło do odkrywania wiedzy o firmie.


Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię działania, powinno zdefiniować te wskaźniki.

Zobacz jak enova365 Business Inteligence zamienia dane w wiedzę!

Jaka będzie przyszłość Twojej firmy z systemem enova365?

Więcej informacji o systemie enova365 na stronie internetowej producenta www.enova.pl