Nowa wersja enova365 o numerze 2406.0.0 już jest !!!

Zakończyliśmy prace nad rozwojową wersją 2406.0.0, którą, zgodnie z zapowiedzią, już dziś udostępniamy Państwu.

Wraz z wersją 2406.0.0 system przeszedł transformację technologiczną do wersji NET8.

Najważniejsze nowości wersji w poszczególnych modułach:

 

Ogólnosystemowe:

 • Dyskusje-opracowaliśmy funkcjonalność tzw. Dyskusji. Wspomaga komunikację w firmie przez system enova365, daje możliwość prowadzenia komentarzy "na forum" pomiędzy użytkownikami systemu (pojedynczymi, lub grupą użytkowników), którzy posiadają prawa do obiektów związanych z nowym mechanizmem.

 

W module CRM:

 • Członkowie i Szkolenia- rozbudowaliśmy moduł szkoleń o możliwość tworzenia własnych "Definicji rodzajów szkoleń". Dodatkowo umożliwiliśmy udział i zgłaszanie na szkolenia własnych pracowników.
 • SMS- dodaliśmy automatyczne przypisywanie kontrahenta do zdarzenia podczas wysyłki SMS z poziomu faktury.

 

W module Handel:

 • Ceny i rabaty- na pozycji dokumentu handlowego dodaliśmy możliwość wyświetlenia informacji o zastosowanej cenie oraz zastosowanych rabatach.
 • Drukarki fiskalne- dodaliśmy możliwość wystawiania e-paragonów na drukarkach fiskalnych POINT firmy Novitus obsługujących bezpośrednią wysyłkę e-paragonów na HUB Paragonowy Ministerstwa Finansów.
 • Kurierzy-dodaliśmy obsługę przesyłek kurierskich dla spedytora Orlen Paczka.

 

W module Kadry Płace:

 • Import z PUE  został rozbudowany  o:

- W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE w sekcji "Ogólne" dodaliśmy parametry: Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność, Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność
- import z PUE nieobecności o statusie "Wsteczne - do wyjaśnienia" oraz "Wsteczne – uzasadnione"
- automatyczny import z PUE nieobecności o statusie "Skorygowane" i "Anulowane" dla pracownika, który podczas urlopu wypoczynkowego miał nieobecność związaną z opieką ZUS wykraczającą poza okres urlopu.
- automatyczny import z PUE nieobecności o statusie "Skorygowane" i "Anulowane" dla pracownika w przypadku rezygnacji ze świadczenia rehabilitacyjnego.

 • Nieobecności- obsłużyliśmy możliwość wnioskowania oraz rozliczenia urlopu doktoranckiego, szkoleniowego, weterana.

 

W module Produkcja:

 • Meldunki- zaimplementowaliśmy funkcjonalność rozliczenia i wycofania rozliczenia meldunku, które agregują funkcje rozliczenia i wycofania rozliczenia dla materiałów, odpadów i wyrobów.
 • Zlecenia produkcyjne- dodaliśmy nową zakładkę w zleceniu produkcyjnym "Wykres Gantta", w której pokazane są operacje produkcyjne w sposób graficzny na osi czasu.
 • Technologia- dodaliśmy nową zakładkę w technologii "Wykres Gantta", w której prezentowane są graficznie operacje technologiczne.

 

W module Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie- dodaliśmy możliwość zatwierdzania opisów analitycznych dla dokumentu preliminarza oraz delegacjach PWS.
 • Budżetowanie- w wersji z budżetowaniem rozszerzonym dodaliśmy możliwość centralnego sterowania wersjami planów dla budżetów.
 • Budżetowanie- dodaliśmy możliwość definiowana kategorii budżetowych, za pomocą których można korygować naniesione wcześniej zapisy.

 

W module Księgowość:

 • Dekrety- wprowadziliśmy nową funkcjonalność w masowej predekretacji dokumentów na liście ewidencji dokumentów, w celu poprawienia wydajności działania podczas wykonywania tej czynności.

 

Mamy  nadzieję, że Państwa oczekiwania zostały spełnione.

Nowa wersja enova365 o numerze 2404.1.3

 

 

W związku z pojawieniem się przepisów prawa dotyczących zmian w deklaracjach VAT,  już na początku czerwca publikujemy kolejną wersję rozwojową enova365 o numerze 2404.1.3. Przy tej okazji udostępniamy również nowe funkcjonalności dla modułów: Kadry i Płace, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Finanse i Księgowość oraz Produkcja.

 

Najważniejsze zmiany w wersji dotyczące przepisów w module Księgowość:

 • Procedury OSS i IOSS – w związku z publikacją w dniu 14.05.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji VIU-DO (2), dla podatników rozliczających podatek VAT w procedurze unijnej (OSS), zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji.
 • Procedury OSS i IOSS – w związku z publikacją w dniu 14.05.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji VII-DO (2), dla podatników rozliczających podatek VAT w procedurze unijnej (IOSS), zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji.

 

Nowe funkcjonalności

W module Kadry Płace:

 • Import z PUE – rozszerzyliśmy funkcjonalność automatycznego importu nieobecności z PUE. W przypadku importu nieobecności "Zwolnienie opieka (ZUS)" algorytm sprawdzi czy na pierwszy dzień importowanej nieobecności wprowadzony został w kartotece pracownika urlop wypoczynkowy.
 • Import z PUE – obsłużyliśmy import z PUE nieobecności o statusie "Skorygowane".
 • Import z PUE – obsłużyliśmy import z PUE nieobecności o statusie "Anulowane".
 • Import z PUE – obsłużyliśmy następującą kolejność weryfikacji statusów podczas importu nieobecności z PUE: wystawione, wsteczne do wyjaśnienia, wsteczne uzasadnione, wsteczne nieuzasadnione, skorygowane, anulowane.
 • Nieobecności – obsłużyliśmy możliwość wnioskowania oraz rozliczenia urlopu kombatanckiego.

 

W module Handel:

 • Dokumenty handlowe – umożliwiliśmy dodawanie opisu analitycznego na poziomie nagłówka dokumentu handlowego.
 • Zamówienia i oferty – wprowadziliśmy obsługę zamienników, gdy faktury oraz dokumenty magazynowe powstają z zamówień odbiorców.
 • Opłata cukrowa – w wyniku konsultacji urzędowych zmieniliśmy wyliczenia w polach P17 i P19 na deklaracji CUK-1.

 

W module Produkcja:

 • Meldunki – zaimplementowaliśmy funkcjonalność rozliczenia wyrobu gotowego przy składaniu meldunku produkcyjnego.
 • Meldunki – dodaliśmy nowy widok "Koszty meldunków" w drzewku "Rejestracja produkcji", w którym można porównać koszty planowane i rzeczywiste.
 • Zlecenia produkcyjne – dodaliśmy widok dokumentów powiązanych dla zleceń, operacji i meldunków produkcyjnych.
 • Zlecenia produkcyjne – dodaliśmy zakładkę "Meldunki" z podglądem złożonych meldunków produkcyjnych w kontekście danej operacji czy zlecenia produkcyjnego.

 

Ponadto warto zwrócić uwagę na nowości w module Projekty i Budżety, gdzie m.in. dodaliśmy możliwość sterowania dozwolonymi okresami budżetowymi, na które można nanosić plany i realizację dla budżetów.

Kolejna wersja systemu enova365 o numerze 2406.0.0 zostanie wydana, zgodnie z zapowiedzią, w dniu 28.06.2024 r.

Nowa wersja enova365 o numerze 2406.0.0

 Ważna informacja  dotycząca nowej wersji enova365 o numerze 2406.0.0

Za nami prace zgodności z wersją .NET 6, a przed nami kolejna zmiana na lepsze, czyli wersja zgodna .NET 8.

Jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnej wersji rozwojowej oznaczonej numerem 2406.0.0, której wydanie zostało zaplanowane na dzień 28.06.2024. Wersja rozwojowa tradycyjnie zostanie poprzedzona wersją BETA.

Czekamy z niecierpliwością.

Promocja Business Intelligence. 30% rabatu

enova365 bardzo dobrze zna potrzeby swoich klientów i dlatego przygotowała  doskonałą ofertę promocyjna na moduł Business Intelligence. Rabat 30% pozwoli na uporządkowanie analityki biznesowej firmy w bardzo korzystnej cenie.

 • rabat w wysokości 30% na Business Intelligence obowiązuje bez limitu wartości sprzedaży,
 • promocja jest dostępna dla wszystkich wariantów kolorystycznych enova365,
 • promocja jest dostępna dla wersji standard enova365 oraz wersji multi enova365,

 

Sukces naszych przedsięwzięć zależy od wiedzy, a tę wiedzę gwarantuje nam właśnie  zastosowanie narzędzi BI.

 

Promocja trwa od 01.05.2024 r. do 30.06.2024 r.

Nowa wersja systemu enova365 2404.0.0

Ważna informacja dotycząca najnowszej wersji 2404.0.0, która została wydana w dniu 22 kwietnia 2024.

W skrócie, co w modułach pojawiło się nowego, wraz z wersją 2404:
 
W Module Handel:
 • Ceny i rabaty Dodaliśmy możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.
 • Umowy cykliczne Na dokumencie Umowy umożliwiliśmy zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.
 
W module Nieruchomości:
 • Nieruchomości Dodaliśmy nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.
 • Nieruchomości Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodaliśmy pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.
 
W module Praca Hybrydowa:
 • Rezerwacje stanowisk pracy Dodaliśmy możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.
 
W module Business Intelligence:
 • Raporty przestawne Rozbudowaliśmy funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie.
 • Merytoryczne - obszar CRM Wprowadziliśmy nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowaliśmy modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym
 • Merytoryczne - obszar księgowy Wprowadziliśmy domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.
 
W module Projekty i Budżetowanie:
 • Budżetowanie Dodaliśmy definicje budżetów, w których zebraliśmy wszystkie parametry związane z budżetem.
 • Budżetowanie W definicji projektu dodaliśmy możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.
 • Budżetowanie Przy definicji budżetu dodaliśmy możliwość określenia czy parametry budżetu np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr "Możliwa modyfikacja parametrów budżetu").
 • Budżetowanie Do nagłówka budżetu dodaliśmy symbol definicji.
 
W module Produkcja:
 • Ogólne Dodaliśmy nową bazę demonstracyjną o nazwie: "Produkcja zaawansowana", dedykowaną potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu.
 • Meldunki Na meldunku produkcyjnym dodaliśmy nową czynność: "Rozlicz materiały", która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.
 • Zlecenia produkcyjne Dodaliśmy nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
 • Zlecenia produkcyjne Dodaliśmy nowy obszar o nazwie: "Pozycje zleceń' w sekcji Realizacja produkcji.

Jaka będzie przyszłość Twojej firmy z systemem enova365?

Więcej informacji o systemie enova365 na stronie internetowej producenta www.enova.pl